Ngành Công nghệ thông tin học những gì?
Mục tiêu của chương trình đào tạo Công nghệ thông tin của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội là: Đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực trình độ đại học có chuyên môn cao trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Đây là đội ngũ nhân lực phát triển toàn diện, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ cộng đồng; có khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; có kiến thức và năng lực chuyên môn vững vàng; có trình độ ngoại ngữ tốt; có sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế; bắt nhịp tốt cùng cách mạng công nghiệp 4.0.

Khi là sinh viên Công nghệ thông tin của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, bạn sẽ hiểu được các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Khả năng áp dụng kiến thức cơ bản về Toán học, Vật lý và các ứng dụng liên quan trong khoa học kỹ thuật và đời sống; vận dụng kiến thức để học tập và nghiên cứu các môn học của ngành công nghệ thông tin.

Bạn sẽ nắm vững và vận dụng các kiến thức cơ sở ngành Công nghệ thông tin như: Các nguyên lý lập trình cấu trúc và hướng đối tượng, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, cơ sở dữ liệu, hệ thống máy tính, xử lý đa phương tiện, các công nghệ phát triển ứng dụng, an toàn thông tin.

Bạn sẽ nắm vững và vận dụng những kiến thức về thiết kế phát triển ứng dụng trên hệ thống mạng và hệ thống di động; thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống mạng máy tính; xây dựng và triển khai các giải pháp an toàn hệ thống và bảo mật thông tin.

Bạn có kiến thức về quản lý nguồn tài nguyên; Khả năng xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống thông minh, phân tích và khai thác dữ liệu.

Không những vậy, khi bạn là sinh viên Công nghệ thông tin của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, bạn sẽ được trang bị khả năng giao tiếp; đọc; hiểu; viết tài liệu tiếng Anh, trình độ tương đương từ 450 điểm TOEIC cùng khả năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here